کتاب ها

5 راه برای کمک به زبان آموزان انگلیسی
ترجمه در مقابل محلی سازی زبان
اسپانیایی : آمریکای لاتین در مقابل اسپانیا
راهنمای ترجمه حقوقی: آنچه باید بدانید
موانع زبان و تأثیر آن بر ترجمه
نکات بازاریابی برای مترجمان آزاد
فناوری یک رقیب واقعی برای مترجم
راهنمای فراگیران زبان آلمانی
مهارت های خود را به بالاترین درجه برسانید