کتاب ها

5 راه برای کمک به زبان آموزان انگلیسی
ترجمه در مقابل محلی سازی زبان
اسپانیایی : آمریکای لاتین در مقابل اسپانیا
راهنمای ترجمه حقوقی: آنچه باید بدانید
موانع زبان و تأثیر آن بر ترجمه
نکات بازاریابی برای مترجمان آزاد
فناوری یک رقیب واقعی برای مترجم
راهنمای فراگیران زبان آلمانی
مهارت های خود را به بالاترین درجه برسانید
آیا به دنبال یک معلم هستید
چگونه آثار خود را با قیمت بالاتر بفروشیم
همه چیز در مورد گروههای زبان جهان